Terwijde Leidsche Rijn

Dit jaar start de bouw van 102 nieuwe woningen binnen het plan Terwijde (Gemeente Utrecht). Het gebied is onderverdeeld in een drietal onderscheidende woonmilieus; Het wooneiland,  De Wilgenhof en Het Parkblok. Op het Wooneiland worden rondom een erf drie royale woningtypes geschakeld, waardoor er een gevarieerd architectonisch beeld ontstaat met 22 woningen. Het Wilgenhof bestaat uit een L-vormig gebouw met 35 appartementen verdeeld over vier bouwlagen. Het Parkblok krijgt een basement van parkeren met daarop twee losse torens met in totaal 45 appartementen waartussen een ruime collectieve tuin zal worden aangelegd. Gedurende het project wordt intensief samengewerkt met nextcity.nl voor het creëren van een hoge biodiversiteit in de wijk. DS landschapsarchitecten heeft het inrichtingsplan gemaakt.  link naar eerder nieuws-item over het project

This year the construction will start of 102 new homes within the project of Terwijde (municipality of Utrecht). The area is divided into three distinctive living environments; The residential island, the Wilgenhof and the Park Block. On the island around a green courtyard, three generous housing types are placed playfully together, creating a varied architectural image by these 22 homes. The Wilgenhof consists of an L-shaped building block with 35 apartments divided over four floors. Finally, the Park Block will get a parking in the basement plus two towers with a total of 45 apartments. Between the towers, a large communal garden will be landscaped. During the project BFAS worked closely together with nextcity.nl for creating a high biodiversity in the area. DS landscape architects was responsable for the layout of the public area.      link to former post about the project

Winkelpand Kalanderstraat nagenoeg gereed

Het door BFAS ontworpen eigentijdse winkelpand in Enschede is nagenoeg gereed. Speciaal voor het project zijn twee verschillende typen gevelpanelen ontwikkeld. Op de straathoek zien we vlakke aluminium panelen (dikte 60 mm) met ovalen perforaties.  Bij de terugliggende verticale cassettes is een vernieuwde techniek toegepast; hier is een herhalend patroon van ruiten uitgesneden die vervolgens afzonderlijk zijn gedraaid waardoor er een verrassend 3D-effect ontstaat. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de natuurstenen kaders rondom de aluminium cassettes en panelen. De gebogen glazen winkelpui van zeven meter hoog zal tenslotte als laatste worden geplaatst.   (Fotografie: Joop van Reeken & Joost Koek )

 

The works on the contemporary retail complex, located in the city of Enschede, are almost completed. Two different types of panels have been designed especially for the project. On the corner of the street we see flat aluminum panels ( 60 mm thick) with oval perforations. A new technique is used for the other vertical cassettes; a pattern of diamond shape was cut out and rotated individually which creates a surprisingly 3D-effect. At the moment, stone frames around the aluminum cassettes and panels are being mounted. The final curved seven-meter high glass wall at the corner will be placed soon.     (Photography: Joop van Reeken & Joost Koek)

Stadsstrand Sloterplas krijgt eigen café restaurant

Hotel Buiten opent volgende lente een nieuw café-restaurant naast het stadsstrand aan de westoever van de Sloterplas. Het ontwerp van het paviljoen is samen met ruim zestig omwonenden tot stand gekomen en vervolgens door BFAS uitgewerkt. Hergebruikte containers vormen de basis, met aan elke zijde een begroeiing van planten en bloemen die klopt met de bezonning. Daardoor vormen gebouw en omgeving een eenheid.Op zondag 6 november was de kick-off van de Crowdfunding.    Voor meer informatie zie de publicatie in het Parool  en CrowdAboutNow.

In spring 2017, Hotel "Buiten" will open a new bar-restaurant located next to the town beach on the West bank of the Sloterplas. The design of the pavilion has been made by more than sixty residents and has been subsequently elaborated by BFAS. The core of the building exist of recycled containers. The four facades will be overgrown by plants and flowers which have been chosen carefully according to the sun orientation. This is how the new building will blend in its natural environment. On Sunday, November 6th the kick-off of the Crowdfunding has been organized.    For more information about the project, please check the article in the newspaper Het Parool and on the website CrowdAboutNow.

 

 

Heropening Winkelcentrum - Reopening Mall - de Beverhof

Eind september is in Beverwijk het winkelcentrum de Beverhof na een grondige renovatie heropend door wethouder Tim de Rudder. Cita architecten is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp terwijl BF-AS samen met diverse adviseurs het plan in een BIM-model tot en met de uitvoering heeft uitgewerkt. Voor meer info, zie ook de artikelen op vastgoedmarkt.nl en het Noordhollands Dagblad

At the end of September the mall "de Beverhof" in Beverwijk was reopened by Councillor Tim Rudder after an extensive renovation. Cita architects is responsible for the architectural design while BF-AS, along with several advisers, has created a BIM model which also included the execution phase. For more information, please also check the articles on vastgoedmarkt.nl and Noordhollands Dagblad.

 

 

Herontwikkeling voormalige V&D Maastricht - Redevelopment of former shop building

BFAS heeft een ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de monumentale gevel van het voormalige pand van Vroom & Dreesman in Maastricht. Door de toevoeging van twee verhoogde entreeportalen krijgt de winkelpui op de begane grond meer aanzien. Tegelijkertijd wordt het grootschalige pand van 12.000 m2 door de ingreep in de toekomst flexibeler in de verhuur. De oplevering is gepland in het 4e kwartaal van 2016.

BFAS has made a design for the adaptation of the monumental façade of the former Vroom & Dreesmann shop building in Maastricht. By adding two elevated entrance portals the new storefront on the ground floor will be more elegant and more pronounced. By this intervention, the large-scale building of 12,000 m2  becomes also more flexible to rent out. The completion is scheduled for the last quarter of 2016.

Opening DAK Placemaking Schalkwijk Centrum - Opening ROOF Placemaking Schalkwijk center

Het DAK van de parkeergarage in winkelcentrum Schalkwijk is de afgelopen week omgetoverd tot een geweldige plek om te zijn. Deze zomer worden er verschillende activiteiten en optredens georganiseerd voor jong en oud. Dinsdag 7 juni om 15:00 uur wordt het DAK officieel geopend door de Haarlemse wethouder Jeroen van Spijk. Vanaf 16:00 uur verzorgt de jeugdband de New Harlem brothers live muziek en om 19:00 uur kunnen de jazz liefhebbers hun hart ophalen tijdens het optreden van het Jazz sextet XT. DAK Schalkwijk is een initiatief van winkelcentrum Schalkwijk en is ontstaan door samenwerking met eigenaren, ondernemers, gemeente Haarlem, inwoners van Schalkwijk, jongerenorganisatie Triple Threat en DOCK.

Last week the roof of the parking garage of shopping center Schalkwijk in the city of Haarlem has turned into a great place to be. This summer, various activities and performances for young and old are organized. Tuesday, June 7 at 3 PM the roof is officially opened by alderman Jeroen van Spijk. From 4 PM the youth band "The New Harlem Brothers" will perform with live music and at 7 PM  jazz lovers can enjoy the performance of Jazz sextet XT. DAK Schalkwijk is an initiative of shopping mall Schalkwijk and is the result of a collaboration with the owners, several entrepreneurs, the city of Haarlem, the residents of Schalkwijk, the youth organization Triple Threat and finally DOCK.

Mini-symposium: Het (winkel)centrum van de toekomst - The (shopping) center of the future

Op woensdagmiddag 29 juni a.s. organiseert BFAS een mini-symposium over de veranderingen op gebied van winkelen. Wat betekent dit voor de winkelcentra en winkelstraten?  U kunt dit symposium gratis bijwonen door een mail te sturen aan:    stefan@bf-as.nl

Locatie: Penthouse, De Ruyterkade 107 te Amsterdam.

On June 29th BFAS organizes a mini-symposium about the changes in terms of shopping habits. How does this effect shopping malls and shopping streets? You can attend this free symposium by sending an email to: stefan@bf-as.nl

Location: Penthouse, De Ruyterkade 107 in Amsterdam.

 

 

Kantoorgebouw Papendorp opgeleverd - Office Building Papendorp reopend

Het kantoorgebouw Papendorp is na een grondige verbouwing opgeleverd en inmiddels in gebruik. Klik op onderstaande foto voor meer beeldmateriaal van het vernieuwde interieur.

The office building Papendorp (in Utrecht) has been reopened after an extensive renovation. For more images of the renewed interior, just click on the image below. 

Nieuwe winkel in centrum Enschede

In het centrum van Enschede verrijst een nieuw beeldbepalend winkelpand op de plek van de voormalige Hema-vestiging. Dit pand aan de Kalanderstraat is tot aan de fundering gesloopt. De opgave was een winkelpand te ontwikkelen dat flexibel is en tegelijkertijd een karaktervolle invulling in de stad zou zijn.

In antwoord hierop is een complex ontworpen dat als één geheel kan worden opgevat en dat zich tegelijkertijd heel gevarieerd manifesteert . Dit is bewerkstelligd door pandsgewijs in de gevel over de gehele hoogte verticale kaders toe te passen die met elkaar één geheel vormen. Deze kaders zijn verdeeld in groepen die onderling van elkaar verschillen maar die in afmetingen verwant aan elkaar zijn. De hoogtes en de algemene verhoudingen van de  kaders refereren aan de afmetingen van de bestaande gebouwen in de omgeving. Op de belangrijke hoek van het complex -op de kruising met ‘De Klomp’- wordt een terugliggende glazen hoek gerealiseerd met daarboven een abstract volume met een speciale translucente gevelbekleding.

Een videoverslag van de bewonersavond Park de Velst - Heliomare

In twee drukbezochte informatiebijeenkomsten zijn omwonenden vorige week geïnformeerd over de plannen voor park De Velst, het gebied rond het nieuw te bouwen kinder- en jeugdcentrum van Heliomare. Last week, the nearby residents of Parc De Velst in the city of Heemskerk have been informed about new plans for the parc during two well attended information evenings.

Filmpje van de Placegame winkelcentrum Schalkwijk - New Harlem

Van de Placegame in het winkelcentrum op 26 januari hebben we een kort filmpje gemaakt! De Placegame is onderdeel van Placemaking. 

“Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg wilt!” - Project for Public Spaces. (www.pps.org) Placemaking begint met de Community en de gebruikers. Het samen zien van kansen, laaghangend fruit, kleine interventies (sneller, lichter, goedkoper). Gebruikers organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Er worden verbinding gemaakt met een aantal bestaande lokale initiatieven (local heroes), en nieuwe regionale en zelfs nationale ontwikkelingen op het gebied van winkelen, wonen, recreeren, kortom plezier voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers. (De B.O.B.).

SKF Wintertuin

Het ontwerp voor het nieuwe atrium van het R&D centrum van SKF is gereed.

Our design for the new atrium of the R&D centre of SKF is now ready.

Woonensemble Utrecht

BF-AS heeft een nieuwe opdracht verworven voor 102 woningen in Utrecht. Opdrachtgever is Lunee Vastgoed uit Amstelveen. Bijzonder van het project is het hoge ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid in meerdere facetten in het plan. Door de centrale ligging in de wijk ten opzichte van openbaar vervoer, winkels en park wordt gezocht naar bijzondere woningtypes (zoals tien-meter-brede woningen) met grote buitenruimtes, collectieve tuinen en gemeenschappelijke voorzieningen. Dit zal resulteren in een niet alledaags beeld. 

Placegame Winkelcentrum Schalkwijk

Voor het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem-Oost hebben wij samen met Peter Groenendaal van PlacemakingPlus en STIPO een bijzondere Placegame gehouden. Samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden hebben we over de kansen voor het centrum gesproken. Het eerste resultaat is een Pop-Up store voor jonge ondernemers uit de buurt, een openlucht bioscoop en kleinschalige verbeteringen in de openbare ruimte zoals ruime banken en een buiten-schaakspel.

Verbouwing Nieuw Kerkelanden

De verbouwing van het zorgcentrum Kerkelanden in Hilversum is in volle gang.   meer info

The transformation of the former complex "Kerkelanden" in Hilversum is currently in full progress

Winkelcentrum Terwijde bestaat 1 jaar

Op 5 november is het precies één jaar geleden dat het winkelcentrum Terwijde in de gemeente Utrecht is geopend. Steeds meer bewoners van het stadsdeel Leidsche Rijn weten het winkelcentrum te vinden. Binnenkort zal de populaire winkelketen Action haar intrek nemen in de zogenaamde markthal, met naar verwachting 50.000 extra bezoekers per maand.  meer info 

Papendorp in uitvoering

Begin 2015 is er door IEF Capital / Bouwfonds IM begonnen met de verbouwing van het kantoorcomplex Papendorp langs de A12 aan de rand van Utrecht. De nieuwe centrale hal in het hart van het gebouw, die is ontstaan door op verschillende niveaus vloervelden zijn doorgebroken, is inmiddels goed zichtbaar. De oplevering wordt verwacht aanvang 2016.  meer info 

Field trip naar Berlijn

Begin oktober heeft Stefan Bödecker van BFAS deelgenomen aan een internationale vierdaagse studiereis naar Berlijn georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en de Genossenschaft für Urbane Kreativität. Samen met 23 deelnemers uit Nederland, Engeland, Portugal, Roemenië en de VS zijn verschillende bottom-up projecten bezocht, zoals het 18.000 m2 grote "Urban Village Holzmarkt" gelegen aan de oevers van de rivier de Spree.    meer info