Ervaar Virtual Reality tijdens Placemaking Week Amsterdam

Tijdens de eerste Placemaking Week in Nederland toont BFAS haar onderzoek en enkele projecten in Virtual Reality (VR) waarbij je als bezoeker wordt ondergedompeld in een virtuele wereld. Twee dagen lang kan je door middel van VR brillen je laten verrassen door virtuele ontwerpen.

Met virtual reality is het mogelijk om ontwerpbeslissingen te maken op basis van beleving. Naast VR als ontwerpmiddel wordt het steeds meer gebruikt als communicatie middel en als experimentele aanpak binnen stedenbouw en architectuur voor de klant, toekomstige bewoner of gebruiker in de openbare ruimte. Tal van mogelijkheden lichten wij graag toe om samenwerkingen te versterken.

Ontmoet BFAS Virtual Reality in samenwerking met Placemaking Plus, STIPO en The City At Eye Level op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

Beeldkwaliteitsplan Centrum Uitgeest

BFAS heeft in samenwerking met projectontwikkelaar Res & Smit voor de gemeente Uitgeest een aantrekkelijk, levendig en 'dorps' plan gerealiseerd. Het huidige centrumgebied heeft te maken met toenemende leegstand en een verouderde infrastructuur en tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar nieuwe woningbouw met bijhorende voorzieningen. BFAS heeft tijdens enkele bewonersavonden aan de hand van een aanpasbare maquette de verschillende invalshoeken van de vraag inzichtelijk gemaakt. Het herinrichtingsplan bevat circa 150 nieuwe woningen, een brede school en verschillende sport- en horecagelegenheden gelegen naast een groene openbare ruimte. Het plan is momenteel te bekijken in de hal van het gemeentehuis in Uitgeest.
Voor meer gedetailleerde informatie, lees verder in de onlangs verschenen nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest.

In collaboration with project developer Res & Smit, BFAS realized for the municipality of Uitgeest an attractive, lively and "village-like" plan.The current center is suffering of a rising vacancy and aging infrastructure, but at the same time there is also a growing demand for new housing with associated facilities. During a few residents' nights, BFAS has made an insight into the various perspectives of the question, with the use of an adaptable model. The refurbishment plan contain about 150 new homes, a school combined with several services and various sports and catering facilities located next to a green public space. The plan is currently on view in the town hall of Uitgeest.
For more detailed information, please check the recently published (dutch) newsletter of the municipality of Uitgeest.

Pointcloud - Monumentale kerk 3D ingemeten

Met behulp van de nieuwste techniek "pointcloud" heeft BFAS een monumentale kerk exact in 3D gemodelleerd. Handmatig inmeten is hierdoor verleden tijd. De pointcloud is een 3D-model, opgebouwd uit miljoenen digitale punten die de exacte coördinaten van het object weergeven. In zowel het ontwerp- als uitvoeringsproces kan nu efficiënt met accurate gegevens gewerkt worden. Ingewikkelde bouwkundige knooppunten worden inzichtelijk, waardoor resultaatgericht aan een oplossing gewerkt kan worden.

De pointcloud is gemaakt door De monumenten centrale die met behulp van een laserscanner de gehele kerk heeft ingemeten.

With the help of "Pointcloud", the latest 3D technology", BFAS has 3D-modeled a monumental church in a very accurate way. Manually measuring is from now on past due. Pointcloud is a 3D model, made up of millions of digital dots that display the exact coordinates of the object. During both design and execution process one can now use accurate data in a very efficient way. Difficult architectural nodes become insightful, which can lead to a result-oriented solution.

The pointcloud was created by The Monuments Central who measured the entire church with the help of a laser scanner.

BFAS_monument_pointcloud_architectuur
BFAS_monument_kerk_pointcloud_3D doorsnede.jpg

Winnend ontwerp paviljoen Kaap West te Amsterdam

BFAS werkt momenteel aan de uitwerking van een ontwerp voor een horecagelegenheid in stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam. Het verrassende duurzame ontwerp was doorslaggevend voor het winnen van de prijsvraag. Het paviljoen wordt op een natuurlijke manier ingepast langs de oever van de Sloterplas. Voor de gevel zullen gebruikte en herbruikbare materialen worden toegepast. Zowel het paviljoen als de toekomstige "Levantijnse" keuken richten zich op een breed publiek. Het ontwerp kenmerkt zich door een licht en open interieur, een zonnig gelegen terras met weids uitzicht over de Sloterplas en een bijzondere toegang tot het dak(terras).

Ontwikkelaar: Van Amerongen Ruimtelijke Ontwikkeling

Blijf op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen van het project via het twitteraccount:  @Sloterpark 

BFAS is currently working on the elaboration of a design for a catering facility in the district of New West in Amsterdam. The surprisingly durable design was decisive for winning the contest. The pavilion is inserted in a natural way along the shore of the Sloterplas. Used and reusable materials will be selected for the facade. Both the pavilion and the future "Levantine" kitchen focus on a broad audience. The design is characterized by a bright and open interior, a sunny terrace with wide views over the lake and a unique access to the roof (terrace).

Developer: Van Amerongen Ruimtelijke Ontwikkeling

Please keep up to date on the new developments of the project through the twitter account: @Sloterpark

 

Eerste paal De Keern te Landsmeer

De eerste paal voor het nieuwe deel van zorgcentrum De Keern aan het Marktplein in Landsmeer is vorige week de grond in gegaan. Op de begane grond komen een parkeergarage, een huisartsenpraktijk, het Wmo-loket van gemeente Landsmeer en een ontmoetingsplek met restaurant voor de bewoners en hun bezoekers. Hierboven komen op de eerste en tweede verdieping achttien huurappartementen van de Zorgcirkel. Deze appartementen zijn bestemd voor mensen met een medische indicatie. Op de derde verdieping komen zes luxe koopappartementen met terras aan het Marktplein. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen waardoor toekomstige bewoners er rond augustus, september 2018 hun intrek kunnen nemen. Het gebouw komt naast het bestaande deel van De Keern dat de Zorgcirkel laat renoveren voor 43 bewoners die zware zorg nodig hebben.   Voor meer info:  De Zorgcircel en zie Projecten

The first foundation pile for the new part of De Keern's Care Center at the Market Square in Landsmeer has been placed last week. On the ground floor will be located a parking garage, a general practice, a helpdesk of Landsmeer Municipality and a meeting place with restaurant for residents and their visitors. On the first and second floor there are eighteen rental apartments of the Care Circle. These apartments are for those with a medical indication. On the third floor are six luxury condominiums with terraces facing the Market Square. These have now all been sold. The construction will take about a year. The future residents will move in around August, September 2018. The building is built next to the existing part of De Keern that will be renovates by the Care Circle for 43 residents who are in need of special care.  
More info:   De Zorgcircel  &  Project page

De Tourmalijn

De verkoop van 48 woningen van het project “De Tourmalijn” in de gemeente Beverwijk is gestart. Het stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit een woontoren met dertig appartementen gecombineerd met achttien eengezinswoningen. De sculpturale toren vormt een nieuw hoogteaccent met uitzicht op zee. Door de toepassing van een gemêleerde gele baksteen ontstaat er een herkenbare eenheid tussen de verschillende bouwvolumes. De collectieve binnentuin zal worden ingericht als een aangename groene verblijfsruimte. Het aangrenzende water wordt weer zichtbaar door de positionering van de aan te leggen tuinen.
Start bouw: najaar 2017.  Meer info: Van Rhijn Bouw en start verkoop: de Tourmalijn

 

 

in the municipality of Beverwijk, the sale of 48 houses of project "De Tourmalijn" has been started. The urban design comprises a residential tower with thirty apartments combined with eighteen single-family houses. The sculptural tower forms a high new volume containing apartments with sea views. The general use of mixed-coloured yellow bricks creates a unity between the different buildings. A collective courtyard is designed as pleasant green common space. The existing water near the project will be visible again by the positioning of adjacent gardens. The start of the construction is scheduled for autumn 2017. For more information, please check Van Rhijn Bouw. For selling information, please check: de Tourmalijn

Schalkwijk-Zuid

Er is een start gemaakt met de herontwikkeling van het Centrum van Schalkwijk, een stadsdeel in het zuidoosten van Haarlem met ruim 35.000 inwoners. Doel van de vernieuwing is van het huidige winkelcentrum een stadscentrum te maken, van een monofunctioneel gebied naar een levendig centrum. Naast woningen en winkels is er straks een grote range aan andere functies in het centrum te vinden zoals een bioscoop, een bibliotheek, horeca en een fitnessruimte. Cruciaal in het plan is de sloop van 9.000 m2 verouderde winkels. Vervolgens wordt er 4.000 m2 nieuw teruggebouwd. In het zuidelijke deel wordt hiermee in totaal 5.000 m2 onttrokken aan het totale winkelareaal. Daarnaast zullen er circa 500 nieuwe woningen worden toegevoegd voor met name starters, jonge gezinnen en ouderen. Eyecatcher is een toren, centraal gelegen in het plan.  Opdrachtgever: Lunee Vastgoed     Link naar artikel in vastgoedjournaal

The redevelopment of the Center of Schalkwijk has recently being started, a district in the southeast of the city of Haarlem with more than 35,000 inhabitants. The purpose of the renovation is to change the current shopping center into a real city center, from a mono-functional area into a lively center. In addition to housing and shops there will be a wide range of other new functions, such as a cinema, a library, a gym and several cafes & restaurants. Crucial in the project is the demolition of 9,000 m2 of outdated stores. 4,000 m2 of new shops will be rebuilt. In the southern part of the district, a total of 5,000 m2 is deducted from the total shopping area. In addition, approximately 500 new homes will be added for starters, young families and elderly people. A special eye-catcher in the project is a centrally located tower.      Client: Lunee Vastgoed    Link to dutch article in newspaper

Nieuw Calslagen

Aan de Westeinderplassen bij Aalsmeer heeft BFAS het stedenbouwkundige plan gemaakt voor een buurtschap met 15 woningen. De woningen liggen rondom het historische kerkhofje Calslagen. Onlangs is de eerste woning opgeleverd en een tweede is momenteel in aanbouw. De woningen zijn geïnspireerd op een gerenoveerde arbeiderswoning uit de 18e eeuw. Voor iedere woning staat de beleving van het landschap centraal. Door grote transparante kopgevels is het landschap overal in de woning aanwezig. Grote te openen puien verbinden het interieur met de grote terrassen direct aan het water. Eveneens bijzonder in de woningen is de toepassing van in het zicht zijnde houten spanten.  Voor meer info over het project en de verkoop van de woningen, zie:  Opdrachtgever: Van Berkel Aannemers BV Leimuiden

BFAS designed the urban plan for a new neigbourhood of 15 houses at the Westeinderplassen near the town of Aalsmeer.  All houses are located around a historic churchyard of the hamlet Calslagen. A first house has recently been built and a second property is currently under construction. The houses are all inspired by a small renovated workers house from the 18th century. The landscape can be experienced in full splendor from every single house. Thanks to the large transparent gable ends the scenery is visible in all parts of the interior of the house. Large open windows connect the interior spaces  with generous terraces directly located by the water. The use of wooden rafters in sight give the houses their own character. For more information about the project and sales, see: Client: Van Berkel Aannemers BV Leimuiden

De Veenderij

In het nieuwbouwplan “de Veenderij” in Veenendaal-Oost heeft BFAS 24 woningen ontworpen. Dit weekend worden de woningen gepresenteerd tijdens de woonbeurs in het gemeentehuis van Veenendaal. Het plan is ontwikkeld door Lunee Vastgoed in samenwerking met Trebbe Groep B.V.  De twintig twee-onder-een-kap woningen zijn geïnspireerd op een typisch historisch landhuis/chalet uit Veenendaal. Kenmerkend zijn de hoge kap met een doorlopende daklijn, de gele lijnen in het metselwerk en de vele erkers en royale dakkapellen. Samen geeft dit de straat een levendig en gevarieerd beeld. Aan de waterrand komen tevens vier ruime semi-bungalows. Dit type woning heeft een brede oriëntatie op het water en een herkenbaar gemetseld overstek. Renderings: Studio i2

BFAS has designed in total 24 houses In the new housing district "de Veenderij" in Veenendaal-East. This weekend, the houses will be presented at a housing fair in the town hall of Veenendaal. The master plan was developed by Lunee Real Estate in collaboration with Trebbe Group B.V. The twenty semi-detached houses were inspired by a historic mansion / chalet from Veenendaal. The characteristics of theses houses are a high pitched roof with a continuous roof line, several horizontal lines in the brickwork and generous bay windows and dormers. Altogether, this gives the street a vibrant and varied picture. On the water front four large semi-bungalows will be build. These houses are entirely orientated towards the water stream and all have a recognizable brick overhang. Renderings: Studio i2

Virtual Reality Schalkwijk

Vandaag is op Floor 6 met behulp van een virtuele reality bril een presentatie gehouden van ons plan voor Schalkwijk centrum. Door de bril krijgt de toeschouwer een uitstekend inzicht in de ruimtelijke kwaliteiten van het plan, doordat hij/zij zich eenvoudig door het driedimensionale ontwerp kan verplaatsen. Onze opdrachtgever Lunee Vastgoed was onder indruk van de mogelijkheden van ontwerpen met VR.

Today there has been a presentation of our expansion plan for Schalkwijk center using virtual reality glasses. With the help of these glasses the viewer gets an excellent insight view of the spatial qualities of the plan, as he/she can move easily through the three-dimensional design. Our commissioner Lunee Vastgoed was impressed. 

Terwijde Leidsche Rijn

Dit jaar start de bouw van 102 nieuwe woningen binnen het plan Terwijde (Gemeente Utrecht). Het gebied is onderverdeeld in een drietal onderscheidende woonmilieus; Het wooneiland,  De Wilgenhof en Het Parkblok. Op het Wooneiland worden rondom een erf drie royale woningtypes geschakeld, waardoor er een gevarieerd architectonisch beeld ontstaat met 22 woningen. Het Wilgenhof bestaat uit een L-vormig gebouw met 35 appartementen verdeeld over vier bouwlagen. Het Parkblok krijgt een basement van parkeren met daarop twee losse torens met in totaal 45 appartementen waartussen een ruime collectieve tuin zal worden aangelegd. Gedurende het project wordt intensief samengewerkt met nextcity.nl voor het creëren van een hoge biodiversiteit in de wijk. DS landschapsarchitecten heeft het inrichtingsplan gemaakt.  link naar eerder nieuws-item over het project

This year the construction will start of 102 new homes within the project of Terwijde (municipality of Utrecht). The area is divided into three distinctive living environments; The residential island, the Wilgenhof and the Park Block. On the island around a green courtyard, three generous housing types are placed playfully together, creating a varied architectural image by these 22 homes. The Wilgenhof consists of an L-shaped building block with 35 apartments divided over four floors. Finally, the Park Block will get a parking in the basement plus two towers with a total of 45 apartments. Between the towers, a large communal garden will be landscaped. During the project BFAS worked closely together with nextcity.nl for creating a high biodiversity in the area. DS landscape architects was responsable for the layout of the public area.      link to former post about the project

Winkelpand Kalanderstraat nagenoeg gereed

Het door BFAS ontworpen eigentijdse winkelpand in Enschede is nagenoeg gereed. Speciaal voor het project zijn twee verschillende typen gevelpanelen ontwikkeld. Op de straathoek zien we vlakke aluminium panelen (dikte 60 mm) met ovalen perforaties.  Bij de terugliggende verticale cassettes is een vernieuwde techniek toegepast; hier is een herhalend patroon van ruiten uitgesneden die vervolgens afzonderlijk zijn gedraaid waardoor er een verrassend 3D-effect ontstaat. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de natuurstenen kaders rondom de aluminium cassettes en panelen. De gebogen glazen winkelpui van zeven meter hoog zal tenslotte als laatste worden geplaatst.   (Fotografie: Joop van Reeken & Joost Koek )

 

The works on the contemporary retail complex, located in the city of Enschede, are almost completed. Two different types of panels have been designed especially for the project. On the corner of the street we see flat aluminum panels ( 60 mm thick) with oval perforations. A new technique is used for the other vertical cassettes; a pattern of diamond shape was cut out and rotated individually which creates a surprisingly 3D-effect. At the moment, stone frames around the aluminum cassettes and panels are being mounted. The final curved seven-meter high glass wall at the corner will be placed soon.     (Photography: Joop van Reeken & Joost Koek)

Stadsstrand Sloterplas krijgt eigen café restaurant

Hotel Buiten opent volgende lente een nieuw café-restaurant naast het stadsstrand aan de westoever van de Sloterplas. Het ontwerp van het paviljoen is samen met ruim zestig omwonenden tot stand gekomen en vervolgens door BFAS uitgewerkt. Hergebruikte containers vormen de basis, met aan elke zijde een begroeiing van planten en bloemen die klopt met de bezonning. Daardoor vormen gebouw en omgeving een eenheid.Op zondag 6 november was de kick-off van de Crowdfunding.

Voor meer informatie zie de publicatie in het Parool  en CrowdAboutNow.

 

 

In spring 2017, Hotel "Buiten" will open a new bar-restaurant located next to the town beach on the West bank of the Sloterplas. The design of the pavilion has been made by more than sixty residents and has been subsequently elaborated by BFAS. The core of the building exist of recycled containers. The four facades will be overgrown by plants and flowers which have been chosen carefully according to the sun orientation. This is how the new building will blend in its natural environment. On Sunday, November 6th the kick-off of the Crowdfunding has been organized. For more information about the project, please check the article in the newspaper Het Parool and on the website CrowdAboutNow.

Heropening Winkelcentrum - Reopening Mall - de Beverhof

Eind september is in Beverwijk het winkelcentrum de Beverhof na een grondige renovatie heropend door wethouder Tim de Rudder. Cita architecten is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp terwijl BF-AS samen met diverse adviseurs het plan in een BIM-model tot en met de uitvoering heeft uitgewerkt. Voor meer info, zie ook de artikelen op vastgoedmarkt.nl en het Noordhollands Dagblad

 

 

At the end of September the mall "de Beverhof" in Beverwijk was reopened by Councillor Tim Rudder after an extensive renovation. Cita architects is responsible for the architectural design while BF-AS, along with several advisers, has created a BIM model which also included the execution phase. For more information, please also check the articles on vastgoedmarkt.nl and Noordhollands Dagblad.

Herontwikkeling voormalige V&D Maastricht - Redevelopment of former shop building

BFAS heeft een ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de monumentale gevel van het voormalige pand van Vroom & Dreesman in Maastricht. Door de toevoeging van twee verhoogde entreeportalen krijgt de winkelpui op de begane grond meer aanzien. Tegelijkertijd wordt het grootschalige pand van 12.000 m2 door de ingreep in de toekomst flexibeler in de verhuur. De oplevering is gepland in het 4e kwartaal van 2016.

BFAS has made a design for the adaptation of the monumental façade of the former Vroom & Dreesmann shop building in Maastricht. By adding two elevated entrance portals the new storefront on the ground floor will be more elegant and more pronounced. By this intervention, the large-scale building of 12,000 m2  becomes also more flexible to rent out. The completion is scheduled for the last quarter of 2016.

Opening DAK Placemaking Schalkwijk Centrum - Opening ROOF Placemaking Schalkwijk center

Het DAK van de parkeergarage in winkelcentrum Schalkwijk is de afgelopen week omgetoverd tot een geweldige plek om te zijn. Deze zomer worden er verschillende activiteiten en optredens georganiseerd voor jong en oud. Dinsdag 7 juni om 15:00 uur wordt het DAK officieel geopend door de Haarlemse wethouder Jeroen van Spijk. Vanaf 16:00 uur verzorgt de jeugdband de New Harlem brothers live muziek en om 19:00 uur kunnen de jazz liefhebbers hun hart ophalen tijdens het optreden van het Jazz sextet XT. DAK Schalkwijk is een initiatief van winkelcentrum Schalkwijk en is ontstaan door samenwerking met eigenaren, ondernemers, gemeente Haarlem, inwoners van Schalkwijk, jongerenorganisatie Triple Threat en DOCK.

Last week the roof of the parking garage of shopping center Schalkwijk in the city of Haarlem has turned into a great place to be. This summer, various activities and performances for young and old are organized. Tuesday, June 7 at 3 PM the roof is officially opened by alderman Jeroen van Spijk. From 4 PM the youth band "The New Harlem Brothers" will perform with live music and at 7 PM  jazz lovers can enjoy the performance of Jazz sextet XT. DAK Schalkwijk is an initiative of shopping mall Schalkwijk and is the result of a collaboration with the owners, several entrepreneurs, the city of Haarlem, the residents of Schalkwijk, the youth organization Triple Threat and finally DOCK.

Mini-symposium: Het (winkel)centrum van de toekomst - The (shopping) center of the future

Op woensdagmiddag 29 juni a.s. organiseert BFAS een mini-symposium over de veranderingen op gebied van winkelen. Wat betekent dit voor de winkelcentra en winkelstraten?  U kunt dit symposium gratis bijwonen door een mail te sturen aan:    stefan@bf-as.nl

Locatie: Penthouse, De Ruyterkade 107 te Amsterdam.

On June 29th BFAS organizes a mini-symposium about the changes in terms of shopping habits. How does this effect shopping malls and shopping streets? You can attend this free symposium by sending an email to: stefan@bf-as.nl

Location: Penthouse, De Ruyterkade 107 in Amsterdam.

Kantoorgebouw Papendorp opgeleverd - Office Building Papendorp reopend

Het kantoorgebouw Papendorp is na een grondige verbouwing opgeleverd en inmiddels in gebruik. Klik op onderstaande foto voor meer beeldmateriaal van het vernieuwde interieur.

The office building Papendorp (in Utrecht) has been reopened after an extensive renovation. For more images of the renewed interior, just click on the image below.