BUILDING INFORMATION MODELING

Vier jaar geleden is BFAS, voor haar architectuur en stedenbouw projecten, overgestapt op database en 3D tekenprogramma Revit. Vervolgens zijn we begonnen met BIM (Bouw Informatie Model): een nieuwe samenwerkingsmethodiek voor de bouw. BIM is een database waar alle betrokken partijen– constructeurs, installatieadviseurs, opdrachtgever, aannemer en onderaannemers etc. – informatie uit kunnen halen. Knelpunten worden inzichtelijk waardoor faalkosten verminderen.