Binnenduin

Beverwijk

Binnenduin is een uitbreiding direct grenzend aan het duingebied bij Beverwijk. 
Ondanks een stagnerende woningverkoop waren er meer dan honderd belangstellenden voor deze gewilde locatie.

Het Noordelijk veld, onderdeel van Binnenduin, heeft een informele opzet. Ruime vrije kavels met zicht op het omliggende landschap geven het Noordelijk Veld een groene uitstraling. De verkaveling sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande groenstructuren van houtwallen en rellen. De randvoorwaarden voor de vrije kavels waarborgen het groene karakter.
 

 

 

Informatie

Programma:
Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk
Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Bart Haazen, Joost Koek
Realisatie:
Ontwerp: 2011