De Velst

Heemskerk

Woonpark de Velst is een typische 'inbreidingslocatie'. Buiten de bebouwde kom heeft Heemskerk nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden, terwijl in woonwijk De Die een aantal schoollocaties vrijvallen. Inbreiden biedt kansen voor de typologische verrijking van het bestaande woningaanbod van Heemskerk en voor een verbetering van de openbare ruimte rondom de bestaande woningbouw. 

De groene buffer tussen scholen en woningen wordt omgebouwd tot een volwaardig woonpark, waarvan het centrum wordt gevormd door een centraal plein met een nieuwe waterpartij. De Velst wordt een pilot plan voor het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria op stedebouwkundig planniveau.

De hoge grondwaterstand noodzaakt tot het bouwen op bescheiden terpjes. Door een gesloten grondbalans toe te passen, ontstaat de maat van de waterpartij. Een windmolen doet het water stromen langs een helofytenfilter. Hergebruik van bouwpuin biedt waar nodig  kansen voor landscaping.
 

 

Informatie

Programma: Stedebouwkundig plan  150 woningen en sportzaal
Opdrachtgever: GEM CV (samenwerking Woon op Maat, gemeente Heemskerk)
Ontwerpteam: Kees Bentvelsen, Albert Sikkema, Jürgen Metz
Oplevering: 2016
Ontwerp: 2009
Bruto oppervlak: