TRANSFORMATIE

TRANSFORMATIE

Een nieuwe toekomst voor een bestaand gebouw is een waardevolle en zeer actuele opgave. We creëren duurzame gebouwen met respect voor de oorspronkelijke architectonische waarden.

TRANSFORMATION

For an existing building, a new future is a valuable and very topical task. We create sustainable buildings while respecting their original architectural values.

 BIM

BIM

Vier jaar geleden is BFAS overgestapt op database en 3D tekenprogramma Revit. Vervolgens zijn we begonnen met BIM; een nieuwe methodiek voor de bouw.

BIM

Four years ago, BFAS switched to use Revit, a database and 3D drawing program. Subsequently we started using BIM; a new work-methodology within the construction world.

 DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

In al onze projecten speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Door onze brede kennis op het gebied van stedenbouw en architectuur zijn wij in staat duurzame gebouwen en leefomgevingen vorm te geven.

SUSTAINABILITY

In all our projects, sustainability plays an important role. Thanks to our broad expertise in the field of urban planning and architecture, we are able to design sustainable buildings and living environments.

 SAMENWERKING

SAMENWERKING

De keuze voor een bureau dat op een breed terrein ontwerpend bezig is, vraagt om goede samenwerking met aanvullende specialisten om projecten te realiseren.

COLLABORATION

As we design projects of various scales , it is important to work together closely with additional specialists to be able to realize our projects.

 SUPERVISIE

SUPERVISIE

Een hoogwaardige leefomgeving ontstaat pas bij een grote samenhang tussen stedenbouw, landschap en architectuur. In onze supervisierol  proberen wij dit te bereiken.

SUPERVISION

A high quality living environment can only be realized throughout a important correlation between urban planning, landscape and architecture. We will always try to achieve this goal by using our role as supervisor.

 ONDERZOEK ZORG

ONDERZOEK ZORG

Het zorglandschap is onderhevig aan grote veranderingen ( zoals scheiden wonen-zorg) In dit speelveld ontwikkelen we nieuwe modellen waarbij de zorgbehoevende mens centraal staat. 

HEALTHCARE

Healthcare is undergoing major changes in the Netherlands, such as separation of living & care. Knowing this, we are developing new models in which we place the human person, being in need of care, right in the centre.