BIM

Vier jaar geleden is BFAS+, voor haar architectuur en stedenbouw projecten, overgestapt op database en 3D tekenprogramma Revit. Vervolgens zijn we begonnen met BIM (Bouw Informatie Model): een nieuwe samenwerkingsmethodiek voor de bouw. BIM is een database waar alle betrokken partijen – constructeurs, installatieadviseurs, opdrachtgever, aannemer en onderaannemers etc. – informatie uit kunnen halen. Knelpunten worden inzichtelijk waardoor faalkosten verminderen.


ONDERZOEK ZORG

De zorgprojecten in ons portfolio bestaan uit zowel nieuwbouw en als renovatieprojecten zoals woon-zorgcomplexen, seniorenwoningen en psychogeriatrische groepswoningen. Daarnaast doen we veel onderzoek naar nieuwe zorgconcepten op verschillende schaalniveaus.
Het zorglandschap is onderhevig aan grote veranderingen. Zoals scheiden wonen-zorg en verschuivingen in zorgzwaartepakketten (zzp). In dit speelveld ontwikkelen we nieuwe modellen waarbij de zorgbehoevende mens centraal staat. Flexibiliteit en de juiste programmamix komen nadrukkelijk naar voren. Om onze ideeën te toetsen organiseren we regelmatig brainstormsessies met professionals uit de zorg.


Virtual Reality

Is meer dan alleen een mooie ervaring. Virtual reality wordt door BFAS ingezet om het ontwer(proces) naar een hoger niveau te tillen. Het ontwerp wordt op een andere manier benaderd. Door op oogniveau door het ontwerp heen te lopen worden andere ontwerpbeslissingen gemaakt. Bij het ontwerpen van straten, pleinen en plinten is VR een krachtig middel om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren die aangenaam is om in te verblijven. Livable en loveble

BFAS zet Virtual Reality in als tool voor:

+ (integraal) ontwerpen;

+ samenwerking tussen stakeholder;

+ publieke participatie;

+ communicatie;

+ data-analyse.

Klik hier voor meer informatie over VR.


DUURZAAMHEID

Onze expertise omvat een breed terrein, stedenbouw, landschapsontwerp, nieuwbouw, renovatie en interieur. Onze werkwijze is steeds gericht op een inventieve en onderzoekende manier duurzame ontwerpen te maken en ook te realiseren. Om duurzaamheid meetbaar te maken wij gebruik van diverse meetmethodes zoals GPR stedenbouw, GPR gebouw en de Breeam- NL.


SAMENWERKING

De keuze voor een compact bureau dat op een breed terrein ontwerpend bezig is, vraagt om goede samenwerking met aanvullende specialisten om projecten uitvoeringsklaar te krijgen. BFAS heeft inmiddels een kring van deskundige - en bevriende bureau’s om zich heen verzameld. 

In de architectuur huren we expertise in wat betreft begrotingen - een goede financiële monitoring van het ontwerp is immers cruciaal en gespecialiseerde bureaus zijn het best in staat om dit accuraat te doen. Verder worden bestekken, EPC berekeningen en bouwtoetsen uitbesteed. BFAS tekent alle ontwerpen tot en met het bestek uit. 

Wat betreft de stedebouw hebben we samenwerkingsverbanden met specialisten op het gebied van landschapsontwerp en openbare ruime, met makers van bestemmingsplannen en juristen.