Heliomare

Heemskerk

Het uitgangspunt voor het kind- en jeugdcentrum (KJC) in de Velst is een het creëren van een zo'n ruim mogelijk park waarin men kan wonen, sporten, recreëren en samen leren. De footprint van het KJC is zeer precies vastgelegd. De wens bestond om het groen zoveel als mogelijk te vergroten. Het groen moest de ruimte krijgen. De bebouwing is te gast in het park. De nieuwe bomen en planten rondom de bebouwing geven het gebied de uitstraling van het park. Binnen de bebouwingscontour zijn een aantal groene buitenruimtes aangelegd om te spelen inclusief een grote patio.

Aan de zuidzijde bevinden zich een aantal kavels op terpen. De terpen zorgen ervoor dat de woningen, die met de achtertuin direct aan het park grenzen, een kwalitatief hoogwaardige erfgrens krijgen.

Een ander uitgangspunt was de eis om 300 parkeerplaatsen te realiseren. Parkeerruimte voor bezoekers, personeel en honderdtal vervoersbuisjes. De busjes zijn relatief kort aanwezig tijdens het halen en brengen.

Het idee ontstond om het parkeren langs een laan rondom de school te situeren in plaats van een groot parkeerveld. Groot voordeel is dat dit er voor zorgt dat de loopafstanden voor de kinderen sterk verkort wordt.

De synergie met de omgeving is van groot belang voor het KJC. Om een synergie te bewerkstelligen is de ontmoetingsruimte of Plaza centraal gelegen en daarmee het belangrijkste middelpunt in het KJC.  In de opzet van het stedenbouwkundig plan zijn in aansluiting op de Plaza een reeks van ruimtes gecreëerd zoals een entreeplein en een plein direct aan het park.

 

Informatie

Programma: Stedenbouwkundig plan kind- en jeugd centrum Heliomare
Opdrachtgever:
Ontwerpteam:
Oplevering: 2017
Ontwerp:
Bruto oppervlak: