Nieuw Kerkelanden


Zorginstelling HilverZorg gaf BFAS de opdracht voor een eerste studie naar toekomstbestendige mogelijkheden van Flat Kerkelanden op zowel bouwkundig- als gebruikersvlak voor de komende twintig jaar. De renovatie leidde tot een totale transformatie van het gehele gebouwencomplex.

Stedenbouwkundige verbinding
De eerste analyse richtte zich op de stedenbouwkundige situatie met het oog op toekomstige serviceverlening voor zelfstandig wonen in omliggende buurten. De wens naar een open, toegankelijk en uitnodigend klimaat zorgde voor een nieuw ontwerp van gebouwdelen die een link naar de omgeving vormen.

Gevel design
Bij de laatste renovatie van het complex (1995) zijn de gevels ongemoeid gelaten. Dit betekent op bouwtechnisch vlak dat sinds de bouw in 1968 nauwelijks iets is veranderd. Om verschillende redenen waren forse aanpassingen dan ook noodzakelijk. De gevels van het complex hebben een totale metamorfose ondergaan. Het nieuwe gevelontwerp bestaat uit geprofileerde staalplaten en stucgevel. Waarbij de staalplaten lijken 'opgevouwen' in het ontwerp met verschillende contrast dieptes. Dit contrast wordt zichtbaar door de vouwen in de gevelplaten; waarbij de ene keer het reliëf aan het oppervlak ligt en de andere keer de diepte van het reliëf naar binnen ligt.

meer info HilverZorg

Info

 

Programma: Renovatie zorgcomplex
Opdrachtgever: HilverZorg
Ontwerpteam: Kees Bentvelsen en Bart Haazen
Oplevering: 2017
Ontwerp: 2016
Bruto oppervlak: 19.000 m2