Kop van de Haven

De Kop van de Haven is een plek in Beverwijk die op dit moment niet tot de verbeelding spreekt. Er is veel leegstand en een deel van de bedrijven die direct aan het water liggen maken hier geen gebruik meer van. BFAS heeft op eigen initiatief een visie ontwikkelt. Het plan is geen blauwdruk voor de komende jaren maar geeft de potentie weer van de locatie. Als start van het project zouden een bestaand gebouw als start van de gebiedsontwikkeling kunnen dienen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk restaurant. In de volgende fase van het project zou een theater, stedelijk wonen aan het water, een zeejachthaven en horeca kunnen worden gerealiseerd. De Kop van de Haven is dan een nieuw beeldmerk voor Beverwijk.

 

Informatie

Programma: 12.000 m²
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerpteam: BFAS, supervisie Stefan Bödecker en Kees Bentvelsen
Realisatie: 2014
Ontwerp: 2005-2014