Kubuseiland

Leidsche Rijn, Utrecht

Het Schröderhuis is de inspiratiebron geweest voor Kubuseiland. De gemeente Utrecht heeft met het Rietveld Schröderhuis een icoon van de architectuurgeschiedenis binnen haar gemeentegrens. Een belangrijk kenmerk van de woning van Gerrit Rietveld is de ruimtelijk kwaliteit van de woning. Onder andere de kubische vorm van de woning heeft tot een architectuur geleidt die verder gaat dan de standaard.

Thema: ruimtelijkheid

De Kubusvorm heeft veruit de meeste kubussen een interne ruimtelijke kwaliteit gegeven in de vorm van vides, split levels of dubbelhoge ruimtes. De architectuur van de huizen op Kubuseiland is zo vrij mogelijk gehouden.

Eenvoudige spelregels

Om deze vrijheid te creëren is een set spelregels ontwikkeld. Uitgangspunt is dat zowel de individuele woning als het landschap optimaal tot zijn recht komt. Daarom is ervoor gekozen om het hoofdvolume van de woningen vast te leggen. Voor alle Kubussen is dat 10 x 10 x 10 meter of varianten daarvan (9 x 9 x 9 en 7 x 7 x 7 meter).

Landschap

Voor Kubuseiland is gekozen voor een hoogwaardig stedenbouwkundig en landschappelijk beeld. Belangrijk is het landschap. Specifieke boomsoorten, heesters en bloemen geven het eiland een bijzondere sfeer. Centraal op het eiland bevindt zich een grote gemeenschappelijk ruimte die wordt beheert door de eilanders.

 

Informatie

Programma: 50 kubussen
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerpteam: BFAS, supervisie Stefan Bödecker
Realisatie: 2010-2020
Ontwerp: 2008

Landschapsontwerp: DS Landschaparchitecten