Renovatie Flat Kerkelanden

In een eerste studie, uitgevoerd in opdracht van HilverZorg, is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om Flat Kerkelanden voor de komende twintig jaar toekomstbestendig te maken, op bouwkundig vlak maar vooral ook in het gebruik. Op het ogenblik wordt in nauw overleg met de opdrachtgever aan de realisatie van dit plan gewerkt.

Link:  Hilverzorg - Flat Kerkelanden