Een videoverslag van de bewonersavond Park de Velst - Heliomare

In twee drukbezochte informatiebijeenkomsten zijn omwonenden vorige week geïnformeerd over de plannen voor park De Velst, het gebied rond het nieuw te bouwen kinder- en jeugdcentrum van Heliomare.

Last week, the nearby residents of Parc De Velst in the city of Heemskerk have been informed about new plans for the parc during two well attended information evenings.

Stefan BodeckerComment