Nieuwe winkel in centrum Enschede

In het centrum van Enschede verrijst een nieuw beeldbepalend winkelpand op de plek van de voormalige Hema-vestiging. Dit pand aan de Kalanderstraat is tot aan de fundering gesloopt. De opgave was een winkelpand te ontwikkelen dat flexibel is en tegelijkertijd een karaktervolle invulling in de stad zou zijn. In antwoord hierop is een complex ontworpen dat als één geheel kan worden opgevat en dat zich tegelijkertijd heel gevarieerd manifesteert . Dit is bewerkstelligd door pandsgewijs in de gevel over de gehele hoogte verticale kaders toe te passen die met elkaar één geheel vormen. Deze kaders zijn verdeeld in groepen die onderling van elkaar verschillen maar die in afmetingen verwant aan elkaar zijn. De hoogtes en de algemene verhoudingen van de  kaders refereren aan de afmetingen van de bestaande gebouwen in de omgeving. Op de belangrijke hoek van het complex -op de kruising met ‘De Klomp’- wordt een terugliggende glazen hoek gerealiseerd met daarboven een abstract volume met een speciale translucente gevelbekleding.

Stefan BodeckerComment