Terwijde Leidsche Rijn

Dit jaar start de bouw van 102 nieuwe woningen binnen het plan Terwijde (Gemeente Utrecht). Het gebied is onderverdeeld in een drietal onderscheidende woonmilieus; Het wooneiland,  De Wilgenhof en Het Parkblok. Op het Wooneiland worden rondom een erf drie royale woningtypes geschakeld, waardoor er een gevarieerd architectonisch beeld ontstaat met 22 woningen. Het Wilgenhof bestaat uit een L-vormig gebouw met 35 appartementen verdeeld over vier bouwlagen. Het Parkblok krijgt een basement van parkeren met daarop twee losse torens met in totaal 45 appartementen waartussen een ruime collectieve tuin zal worden aangelegd. Gedurende het project wordt intensief samengewerkt met nextcity.nl voor het creëren van een hoge biodiversiteit in de wijk. DS landschapsarchitecten heeft het inrichtingsplan gemaakt.  link naar eerder nieuws-item over het project

This year the construction will start of 102 new homes within the project of Terwijde (municipality of Utrecht). The area is divided into three distinctive living environments; The residential island, the Wilgenhof and the Park Block. On the island around a green courtyard, three generous housing types are placed playfully together, creating a varied architectural image by these 22 homes. The Wilgenhof consists of an L-shaped building block with 35 apartments divided over four floors. Finally, the Park Block will get a parking in the basement plus two towers with a total of 45 apartments. Between the towers, a large communal garden will be landscaped. During the project BFAS worked closely together with nextcity.nl for creating a high biodiversity in the area. DS landscape architects was responsable for the layout of the public area.      link to former post about the project

Stefan BodeckerComment