Virtual Reality Schalkwijk

Vandaag is op Floor 6 met behulp van een virtuele reality bril een presentatie gehouden van ons plan voor Schalkwijk centrum. Door de bril krijgt de toeschouwer een uitstekend inzicht in de ruimtelijke kwaliteiten van het plan, doordat hij/zij zich eenvoudig door het driedimensionale ontwerp kan verplaatsen. Onze opdrachtgever Lunee Vastgoed was onder indruk van de mogelijkheden van ontwerpen met VR.

Today there has been a presentation of our expansion plan for Schalkwijk center using virtual reality glasses. With the help of these glasses the viewer gets an excellent insight view of the spatial qualities of the plan, as he/she can move easily through the three-dimensional design. Our commissioner Lunee Vastgoed was impressed. 

Stefan BodeckerComment