Schalkwijk-Zuid

Er is een start gemaakt met de herontwikkeling van het Centrum van Schalkwijk, een stadsdeel in het zuidoosten van Haarlem met ruim 35.000 inwoners. Doel van de vernieuwing is van het huidige winkelcentrum een stadscentrum te maken, van een monofunctioneel gebied naar een levendig centrum. Naast woningen en winkels is er straks een grote range aan andere functies in het centrum te vinden zoals een bioscoop, een bibliotheek, horeca en een fitnessruimte. Cruciaal in het plan is de sloop van 9.000 m2 verouderde winkels. Vervolgens wordt er 4.000 m2 nieuw teruggebouwd. In het zuidelijke deel wordt hiermee in totaal 5.000 m2 onttrokken aan het totale winkelareaal. Daarnaast zullen er circa 500 nieuwe woningen worden toegevoegd voor met name starters, jonge gezinnen en ouderen. Eyecatcher is een toren, centraal gelegen in het plan.  Opdrachtgever: Lunee Vastgoed     Link naar artikel in vastgoedjournaal

The redevelopment of the Center of Schalkwijk has recently being started, a district in the southeast of the city of Haarlem with more than 35,000 inhabitants. The purpose of the renovation is to change the current shopping center into a real city center, from a mono-functional area into a lively center. In addition to housing and shops there will be a wide range of other new functions, such as a cinema, a library, a gym and several cafes & restaurants. Crucial in the project is the demolition of 9,000 m2 of outdated stores. 4,000 m2 of new shops will be rebuilt. In the southern part of the district, a total of 5,000 m2 is deducted from the total shopping area. In addition, approximately 500 new homes will be added for starters, young families and elderly people. A special eye-catcher in the project is a centrally located tower.      Client: Lunee Vastgoed    Link to dutch article in newspaper