Eerste paal De Keern te Landsmeer

De eerste paal voor het nieuwe deel van zorgcentrum De Keern aan het Marktplein in Landsmeer is vorige week de grond in gegaan. Op de begane grond komen een parkeergarage, een huisartsenpraktijk, het Wmo-loket van gemeente Landsmeer en een ontmoetingsplek met restaurant voor de bewoners en hun bezoekers. Hierboven komen op de eerste en tweede verdieping achttien huurappartementen van de Zorgcirkel. Deze appartementen zijn bestemd voor mensen met een medische indicatie. Op de derde verdieping komen zes luxe koopappartementen met terras aan het Marktplein. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen waardoor toekomstige bewoners er rond augustus, september 2018 hun intrek kunnen nemen. Het gebouw komt naast het bestaande deel van De Keern dat de Zorgcirkel laat renoveren voor 43 bewoners die zware zorg nodig hebben.   Voor meer info:  De Zorgcircel en zie Projecten

The first foundation pile for the new part of De Keern's Care Center at the Market Square in Landsmeer has been placed last week. On the ground floor will be located a parking garage, a general practice, a helpdesk of Landsmeer Municipality and a meeting place with restaurant for residents and their visitors. On the first and second floor there are eighteen rental apartments of the Care Circle. These apartments are for those with a medical indication. On the third floor are six luxury condominiums with terraces facing the Market Square. These have now all been sold. The construction will take about a year. The future residents will move in around August, September 2018. The building is built next to the existing part of De Keern that will be renovates by the Care Circle for 43 residents who are in need of special care.  
More info:   De Zorgcircel  &  Project page