Pointcloud - Monumentale kerk 3D ingemeten

Met behulp van de nieuwste techniek "pointcloud" heeft BFAS een monumentale kerk exact in 3D gemodelleerd. Handmatig inmeten is hierdoor verleden tijd. De pointcloud is een 3D-model, opgebouwd uit miljoenen digitale punten die de exacte coördinaten van het object weergeven. In zowel het ontwerp- als uitvoeringsproces kan nu efficiënt met accurate gegevens gewerkt worden. Ingewikkelde bouwkundige knooppunten worden inzichtelijk, waardoor resultaatgericht aan een oplossing gewerkt kan worden.

De pointcloud is gemaakt door De monumenten centrale die met behulp van een laserscanner de gehele kerk heeft ingemeten.

With the help of "Pointcloud", the latest 3D technology", BFAS has 3D-modeled a monumental church in a very accurate way. Manually measuring is from now on past due. Pointcloud is a 3D model, made up of millions of digital dots that display the exact coordinates of the object. During both design and execution process one can now use accurate data in a very efficient way. Difficult architectural nodes become insightful, which can lead to a result-oriented solution.

The pointcloud was created by The Monuments Central who measured the entire church with the help of a laser scanner.

BFAS_monument_pointcloud_architectuur
BFAS_monument_kerk_pointcloud_3D doorsnede.jpg
Stefan BodeckerComment