Beeldkwaliteitsplan Centrum Uitgeest

BFAS heeft in samenwerking met projectontwikkelaar Res & Smit voor de gemeente Uitgeest een aantrekkelijk, levendig en 'dorps' plan gerealiseerd. Het huidige centrumgebied heeft te maken met toenemende leegstand en een verouderde infrastructuur en tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar nieuwe woningbouw met bijhorende voorzieningen. BFAS heeft tijdens enkele bewonersavonden aan de hand van een aanpasbare maquette de verschillende invalshoeken van de vraag inzichtelijk gemaakt. Het herinrichtingsplan bevat circa 150 nieuwe woningen, een brede school en verschillende sport- en horecagelegenheden gelegen naast een groene openbare ruimte. Het plan is momenteel te bekijken in de hal van het gemeentehuis in Uitgeest.
Voor meer gedetailleerde informatie, lees verder in de onlangs verschenen nieuwsbrief van de gemeente Uitgeest.

In collaboration with project developer Res & Smit, BFAS realized for the municipality of Uitgeest an attractive, lively and "village-like" plan.The current center is suffering of a rising vacancy and aging infrastructure, but at the same time there is also a growing demand for new housing with associated facilities. During a few residents' nights, BFAS has made an insight into the various perspectives of the question, with the use of an adaptable model. The refurbishment plan contain about 150 new homes, a school combined with several services and various sports and catering facilities located next to a green public space. The plan is currently on view in the town hall of Uitgeest.
For more detailed information, please check the recently published (dutch) newsletter of the municipality of Uitgeest.

Stefan BodeckerComment