Stefan Bödecker nieuw aangestelde voorzitter van de BNSP

Na zorgvuldige afwegingen door het bestuur en de Raad van Advies is Stefan Bödecker, directeur van BFAS+, gevraagd om Rob van der Velden op te volgen. Met plezier kan de BNSP melden dat Stefan Bödecker de bestuursfunctie voorzitter van de BNSP heeft geaccepteerd.

Als beoogd voorzitter van de BNSP ziet Stefan de verbinding tussen de leden, externe partijen en overige betrokkenen als een belangrijke taak. Het zoeken, uitnodigen en enthousiasmeren van ambassadeurs voor de projecten en statements die we als vakvereniging neerzetten is daarbij van groot belang. Samenwerking met de overige beroeps- en brancheverenigingen die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein vormt daar een essentieel onderdeel van. Met de blik op de ruimtelijke toekomst van Nederland zijn deze allianties en verbindingen meer dan noodzakelijk en daar wil de BNSP zich graag aan committeren. Als voorzitter van de BNSP gaat Stefan zich samen met de overige bestuursleden inzetten om reeds bestaande allianties te verstevigen en nieuwe allianties aan te gaan.

Rob van der Velden heeft, na vier jaar gedreven voorzitterschap van de BNSP, begin 2019 besloten om terug te treden. De BNSP is hem bijzonder erkentelijk voor het borgen van de beroepsvereniging in het werkveld en het positioneren van de BNSP ver daarbuiten!

Korte biografie Stefan Bödecker

Na zijn studie aan de TU Delft heeft Stefan bij een aantal toonaangevende ontwerpbureaus gewerkt. Bij BFAS+ is hij sinds 2004 toegetreden tot de directie. In 2016 is BFAS+ op initiatief van Stefan zich – naast Architectuur en Stedenbouw – ook gaan richten op Placemaking. Stefan werkt aan zeer uiteenlopende projecten en schaalniveaus. Het samenwerken met mensen is zijn grootste kracht. Zijn voorliefde gaat uit naar gebieden waar het gaat om mensen en het verbinden van alle betrokken partijen door alle niveaus heen.

CV Stefan Bödecker

Meer informatie over BFAS+:

BFAS+ is een ontwerpbureau in het centrum van Amsterdam. En houdt zich bezig met stedelijke ontwikkeling binnen 3 disciplines: Architectuur + Placemaking + Stedenbouw. Met deskundigheid, flexibiliteit en betrokkenheid op deze 3 gebieden inspireren ze diverse partijen en brengen deze bij elkaar. Van investeerders tot bewoners, van gemeente tot initiatiefnemers. Met als doel gebouwen, locaties en steden te ontwikkelen tot prettige duurzame leef-, woon- en werkomgevingen. Livable + Lovable.

Meer over De BNSP

De BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) heeft als missie ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen. En als doelstelling wil de BNSP een baken zijn in de dynamische omgeving en zorgt daarom voor:
• een ontmoetingsplaats voor ervaren én jonge professionals;
• het bevorderen van de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en deskundigheid;
• een gebundelde, gerespecteerde en actuele inbreng in vakdiscussies, beleid, besluitvorming en bestuur;
• het stimuleren van een hoog niveau van beroepsuitoefening en vakdeskundigheid van de beroepsgroep;
• het behartigen van de directe en indirecte (beroeps)belangen van de leden, collectief en individueel.

www.bnsp.nl

2012_Logo_BNSP_RGB.png
Rob van der Velden en Stefan Bödecker

Rob van der Velden en Stefan Bödecker

De stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BNSP

De stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BNSP

Stefan BodeckerComment