Park Thialf

Spijkerbroek, Arnhem

Stedenbouwkundig ontwerp en supervisie i.s.m. Marlies van Diest Landschapsontwerp

In de stedebouwkundige praktijk heb je meer en meer te maken met bestaande buurten en sociale structuren, met bewoners, vertegenwoordigingen en organisaties. Park Thialf is daarvan een schoolvoorbeeld: het plan is de resultante van ‘co-makership’. 
Belangrijkste gebruikers zijn het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA), de Hugo de Grootschool en de Bouwspeelplaats Thialf. Door de eigendomsgrens van het SGA is het oostelijk deel van het park afgesloten van het westelijk deel. 
Het SGA wil vrij zicht over het groen en contact met de buurt, maar ook hekken om vandalen te weren. Het plein van de Hugo de Grootschool is te nat, de “kiss en ride” is niet goed georganiseerd en ook zij hebben last van vandalisme. De buurt wil van alle hekken af en het gebied openbaar toegankelijk maken. Bouwspeelplaats Thialf zit erg verborgen en wil dat zo houden. De Dullert Stichting wil subsidie vrijmaken om een “grenspost” voor de “Vrijstaat Thialf” te kunnen bouwen. De gemeente Arnhem heeft de wens om er 40 woningen te realiseren en maatschappelijke voorzieningen. Er is een parkeerprobleem en dan zijn er nog de omliggende straten.

In deze pressure cooker is het plan ontwikkeld en door slimme modificaties in de gebiedsgrenzen en het toevoegen en uitwisselen van programma: een ecologie-eiland, een vliegerveld, de uitbreiding van Thialf met een nieuwe bouwspeelplaats, is het gelukt die “Gordiaanse knoop” door te hakken.

 

Informatie

Programma: 30 woningen, 40 gebouwde parkeerplaatsen, kinderopvang, entreegebouw Bouwspeelplaats Thialf, cultuurkas 600 m²
Programma park oa:
speeltuin, Bouwspeelplaats Thialf, ecologie tuin, sportveld, scoutingterrein
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Alexandra Kern, Kees Bentvelsen
Oplevering: 2014
Ontwerp: 2009
Bruto oppervlak: