Regio van de Toekomst

Flevoland

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ zoekt de BNSP naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In vier regio’s wordt er gezocht naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend!

Voor de provincie Flevoland is de primaire opgave een waardevolle leefomgeving. Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders!

BFAS+ is mede de uitdaging aangegaan om ontwerpend onderzoek te doen in Flevoland. Er is gewerkt aan een gebiedsgerichte verkenning voor de regio.

Team Flevoland heeft zijn vergezicht voor de provincie Flevoland gepresenteerd tijdens de eindmanifestatie van ‘De Regio van de Toekomst’. BFAS+ is trots op het behaalde eindresultaat dat tot stand is gekomen in samenwerking met ontwerpers van meerdere bureaus. Het ontwerpvoorstel is gepresenteerd in deze korte informatieve film, geproduceerd door Marjolein Hillege: Couleur Locale - adaptieve landbouw in Flevoland

 

Informatie

Programma: Regio van de Toekomst - Flevoland
Opdrachtgever: BNSP/NOVI
Ontwerpteam: BFAS, Kees Bentvelsen e.v.a.
Realisatie:
Ontwerp: 2018-2019