SAMENWERKING

De keuze voor een compact bureau dat op een breed terrein ontwerpend bezig is, vraagt om goede samenwerking met aanvullende specialisten om projecten uitvoeringsklaar te krijgen. BFAS heeft inmiddels een kring van deskundige - en bevriende bureau’s om zich heen verzameld. 

In de architectuur huren we expertise in wat betreft begrotingen - een goede financiële monitoring van het ontwerp is immers cruciaal en gespecialiseerde bureaus zijn het best in staat om dit accuraat te doen. Verder worden bestekken, EPC berekeningen en bouwtoetsen uitbesteed. BFAS tekent alle ontwerpen tot en met het bestek uit. 

Wat betreft de stedebouw hebben we samenwerkingsverbanden met specialisten op het gebied van landschapsontwerp en openbare ruime, met makers van bestemmingsplannen en juristen.