Terwijde

Leidsche Rijn, Utrecht

Ontwerpopgave: Basis voor het ontwerp vormden het ‘Masterplan Leidsche Rijn’ en de ‘Ontwikkelingsvisie Utrechts deel Leidsche Rijn’. Bij de start van het project bleek een aantal aannames niet langer te kloppen. Leidsche Rijn was in het Masterplan nog één ongedeeld woongebied, maar door een verbreding van zowel spoordijk als noordelijke stadsas, aan de zuidgrens van Terwijde, dreigde de wijk een geïsoleerde ligging te krijgen. Een hechte verankering van Terwijde aan de wijde omgeving, werd daarmee de belangrijkste ontwerpopgave.

Terwijde is het meest noordelijke deel van Leidsche Rijn. Aan de zuidzijde van het plangebied, direct langs het spoor, bevinden zich de zanderige stroomruggen van de rivier de Leidsche Rijn en direct ten noorden hiervan, bevindt zich een laaggelegen veenweide gebied. In het gesloten watersysteem van Leidsche Rijn zorgt Terwijde voor de waterberging.
In het ontwerp hebben deze natuurlijke gegevenheden gezorgd voor een krachtig en herkenbaar beeld. Enerzijds een veelvormig en veelkleurig eilandenrijk, waar de gemiddelde dichtheid is teruggebracht, anderzijds - langs het spoor - Terwijde Zuid, met een hogere gemiddelde dichtheid en een stedelijk beeld.
Dragers van het ontwerp zijn de brede watergangen en een stelsel van lange, grensoverschrijdende lijnen: de Mijl, de grens tussen het eilandenrijk en Terwijde Zuid; de Rijnkennemerlaan, diagonaal door het plangebied en de Parklaan, de centrale, noord zuid voerende lijn. In het hart van het plan ligt het Waterwinpark. Deze centrale, open ruimte is opgerekt tot aan de grenzen van het plangebied.
Alle woonbuurten liggen aan deze hoofdstructuur en zijn voorzien van een, voor iedere buurt karakteristiek, hart. De brede watergangen, met een blijvende landschappelijke maat, zorgen voor unieke woonmilieus. Rietkragen en watervogels als echo van het verleden.
 

 

 

Informatie

Programma: Stedebouwkundig Plan en Supervisie 3745 woningen, 24.500m² bedrijfsruimte, 2 voorzieningenclusters
Ontwerp Openbare Ruimte: IBU/OSO
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerpteam: supervisie Stefan Bödecker, Kees Bentvelsen, Marcel Fleer
Realisatie: 2014
Ontwerp: 1998- heden