Terwijde Zuidoost

Leidsche Rijn, Utrecht

Basis voor het ontwerp is een sterk en eenvoudig stratenpatroon. Door de introductie van bouwblokken ontstaat een heldere en overzichtelijke stedelijke structuur, die een mooi contrast vormt met de vormenrijkdom van het noordelijk gelegen eilandenrijk.
Een informele route langs de interne, openbare ruimten van de bouwblokken, voert naar het centrum van Terwijde. Deze route - de ”scenic walk” door Terwijde Zuid – levert een opeenvolging van verrassende perspectieven op.

In vergelijking met het reguliere programma van een Vinexwijk bevat Terwijde Zuid veel gestapelde woningen met gebouwd parkeren; extra programma op het gebied van niet woonfuncties en een mix van wonen en bedrijvigheid.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het inbouwen van “gebiedsreserveringen in de tijd”: de bouwblokken worden afgewisseld met een aantal smallere kavels, waar op termijn specifieke programmatuur in een compacte setting kan worden gerealiseerd: de zogenaamde gecomprimeerde bouwblokken. 

En om flexibel op toekomstige ontwikkelingen te kunnen reageren, is er in pocket parcs ruimte gereserveerd voor “parasites”. Een parasite - tijdelijke bebouwing die buiten het woonprogramma valt - kan al naar gelang de behoefte van de buurt worden ontworpen en gebruikt.
 

 

 

Informatie

Programma: Stedebouwkundig Plan 880 woningen en voorzieningen
Ontwerp binnentuinen: Buro Mien Ruys
Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn
Ontwerpteam: supervisie Stefan Bödecker
Realisatie: 2004
Ontwerp: 2004-2018