TRANSFORMATIE

Om gebouwen te kunnen transformeren is vakmanschap nodig. Ons architectenbureau heeft een scherp oog voor de historische waarden van een gebouw. We zetten onze creativiteit en kennis in om de kwaliteiten van het oorspronkelijk gebouw inzichtelijk te maken. De historische waarden combineren we respectvol met de actuele (technische) eisen ten aanzien van hedendaags gebruik en de identiteit van de huidige gebruiker. Zo ontstaat een nieuwe, inspirerende, niet alledaagse, karaktervolle omgeving.

GERELATEERDE PROJECTEN