Revitalisatie voormalige V&D

Alkmaar

Voor de herbestemming van het voormalige V&D pand in Alkmaar zijn door BFAS verschillende scenario’s voor herverkaveling gemaakt. De enthousiasmerende beelden in combinatie met goede indelingsvarianten die hier uit voortkwamen heeft de opdrachtgever de mogelijkheid gegeven om potentiële huurders te interesseren en om het pand zo goed mogelijk terug in de markt te zetten. Hierna is één van de scenario’s nader uitgewerkt.

Daarnaast is de plint van dit Rijksmonument gerevitaliseerd door de bestaande puien aan te passen aan de huidige eisen van winkelketens waardoor een levendige transparante gevel is ontstaan. Belangrijk hierbij was ook het vervangen van de donkere luifel uit de jaren zeventig die is vervangen door een nieuwe transparante versie waardoor de oorspronkelijke allure van het pand in ere is hersteld.

 

Informatie

Programma: Revitalisatie voormalig V&D pand
Opdrachtgever: Bouwfonds IM
Ontwerpteam: Marcel Fleer, Hans Nijs, Pamela de Winter
Oplevering: 2019
Ontwerp: 2016-2018
Bruto oppervlak: 7.200 m²