Virtual Reality onderzoek - A better city at eyelevel

Momenteel onderzoeken we hoe Virtual Reality een bijdrage kan leveren in het stedenbouwkundige ontwerp(proces). We hebben een VR-team gevormd met STIPO, Weusten Liedenbaum Architecten en TU Delft om Virtual Reality naar een hoger niveau te tillen. Een van de VR-onderzoeken (i.s.m. de Gemeente Amsterdam) betreft een toekomstige straat in de Sluisbuurt in Amsterdam en daarbij staat de volgende vraag centraal; Wanneer en hoe kunnen we VR inzetten? En wat betekent dit voor het ontwerp?

Ontwerp- en communicatietool

Een betere stad op oogniveau, dat is waar wij naar streven. Veel factoren spelen een rol bij wat een straat of plein doet slagen. Veel van de factoren op oogniveau worden onderschat. Virtual Reality is niet alleen een mooie experience. Wij als BFAS+ pleiten ervoor dat VR een krachtige ontwerptool kan zijn. Op oogniveau wordt het ontwerp op een andere manier benaderd, waardoor er andere ontwerpbeslissingen worden gemaakt. Het geeft daarnaast meer inzicht en dit kan veel miscommunicatie wegnemen.

Onderzoek

  1. Het onderzoek bestaat uit een ontwerpproces met het ontwerpteam van de gemeente en uit een onderzoek naar het gedrag mensen in een VR-omgeving. Welk detailniveau heeft een VR-omgeving nodig? Welke breedte van de straat is prettig? Waar kijken mensen naar en wat vinden ze belangrijk?

  2. Vervolgens hebben we drie verschillende doelgroepen door de virtuele straat heen laten lopen en hebben we meten waar mensen lopen en naar kijken.

Gedrag meten

Samen met de TU Delft is een script in ontwikkeling dat tijdens de VR-experience op de achtergrond loopt. Met dit script wordt het gedrag van mensen in VR gemeten door vast te leggen waar mensen lopen en waar mensen precies naar kijken. Samen met vragen uit een enquête en deze data onderzoeken we enerzijds wat VR in het algemeen met mensen doet, anderzijds wat mensen in de openbare ruimte interesseert.

VR-team

Virtual Reality Projecten

BFAS+ en PM+ geloven dat Virtual Reality (VR) ontwerpen naar een geheel nieuw niveau tilt. Dankzij de onderdompeling - een van de belangrijkste aspecten van VR - worden gebruikers opgenomen in de virtuele omgeving. Het concept of de onderdompeling kan worden gebruikt als een illusie van de werkelijkheid voor de zintuigen van een mens. Het doel van onderdompeling is om aanwezigheid te bereiken, een gevoel van aanwezigheid in de virtuele omgeving. Dus onderdompeling in de virtuele omgeving maakt het mogelijk om te ontwerpen alsof je op ooghoogte staat, omdat we de stad op ooghoogte ervaren en niet vanuit vogelperspectief (tenzij we een wolkenkrabber of een helikopter binnengaan). Dit is dus een nieuw en nuttig perspectief voor ontwerpen. De omgeving van VR is belangrijk, omdat de ervaring heel anders is vanaf ooghoogte. Terwijl je staat en loopt door het frame van het oog, kan het ontwerp onbeperkt worden verkend en is het erg dynamisch.

Met je mobiel een van onze VR project bekijken? Klik op een van de onderstaande projecten, schuif je telefoon in een VR-bril en druk op de blauwe {enter VR} knop

Urban Design

Urban Design

Office transformation

Office transformation

Housing

Housing

Office transformation

Office transformation

Redevelopment

Redevelopment

Housing

Housing

Urban Design

Urban Design

Housing

Housing